Jeg tilbyder

Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling af en lang række psykologiske problemstillinger omfattende:

  • Angst
  • Depression
  • Personlighedsmæssige vanskeligheder
  • Relationelle vanskeligheder
  • Parforholdsproblemer
  • Spiseforstyrrelser
  • Tab og andre traumatiske oplevelser
  • Stress

Formålet med behandligen er at øge klientens selvforståelse og selvaccept, at lette angst og smerte og skabe mulighed for personlig vækst.

Dette sker igennem samtale, hvor klienten opfordres til at give udtryk for og sætte ord på tanker og følelser, drømme og fantasier – til at tale om sig selv og sit forhold til andre, oplevelser og problemer.

For personer, der kæmper med sværere personlighedsmæssige problemstillinger, og som af den grund har behov for længerevarende psykoterapi, kan behandlingen i mange tilfælde med fordel foregå i gruppe. Læs mere her.

Udover behandlingsarbejdet varetager jeg supervisionsopgaver indenfor social- og sundhedsområdet samt inden for psykiatrien, og jeg er tilknyttet Institut for Gruppeanalyse i Århus som lærer.