Gruppeanalytisk psykoterapi

Gruppeanalytisk psykoterapi henvender sig til mennesker, der er motiverede for at arbejde med sig selv og forholdet til andre mennesker.

Gruppeanalytisk terapi er baseret på den erfaring, at mange af de problemer, vi har i vores liv, kan forstås som problemer med at forholde sig til andre mennesker (familie, venner, kolleger). Vi udvikler os i barndommen og ungdommen sammen med andre og deler oplevelser og følelser som en naturlig del af tilværelsen. Derved danner vi et billede af os selv, vi får en følelse af os selv (selvfølelse), og af hvordan andre mennesker er, og specielt hvordan relationer med andre opleves. Oplevelsen af os selv og andre danner mønstre, som vi bruger i fremtidige relationer. Nogle af disse mønstre kan være mindre hensigtsmæssige og giver os vanskeligheder med os selv og i omgangen med andre. Grupper udgør en mulighed for at gøre sig bekendt med disse interpersonelle mønstre.

Ofte vil symptomer som depression, angst, uklare fysiske symptomer og dårlig selvfølelse være knyttet til utilfredsstillende forhold til vigtige personer i ens liv. Grupper er specielt egnede til at bearbejde denne type problemer. Formålet med gruppeterapien er at fremme selvforståelse, bearbejde følelsesmæssige konflikter og reducere psykiske symptomer samt åbne for personlig vækst og udvikling hos hver enkelt deltager.

Terapien foregår igennem en fri og åben samtale. Indholdet er ikke fastlagt på forhånd men bestemmes af, hvad de enkelte gruppemedlemmer bringer med sig – af tanker, følelser, fantasier, oplevelser – og af samspillet i gruppen.

Det tilstræbes at gruppen sammensættes varieret med hensyn til alder, køn, beskæftigelse, personlighed og problemer. Der er i reglen 6 – 8 deltagere i gruppen. Når et medlem forlader gruppen, vil et nyt medlem kunne optages.

Gruppeanalytisk psykoterapi er en behandling for mennesker, der ikke har noget med hinanden at gøre i dagligdagen. Gruppedeltagerne kender ikke hinanden på forhånd og opfordres til ikke at have indbyrdes kontakt uden for gruppesessionerne.

Deltagerne i gruppen har tavshedspligt.

Gruppen mødes 1 gang ugentligt, fraset almindelige ferier, og gruppemødet varer 1½ time.

Deltagelse i gruppen kan strække sig fra 1 til flere år. Det tager tid at gennemarbejde personlighedsmæssige problemer og ændre på gamle mønstre, og stabilt fremmøde er afgørende for den terapeutiske proces, både for den enkelte og for gruppen som helhed.

Optagelse i gruppen sker efter et par eller flere indledende og forberedende samtaler, hvor den enkeltes problemer og formål med behandlingen afklares og fokuseres. Når man ønsker at slutte i gruppen skal det meldes mindst 2 måneder i forvejen.

Gruppens terapeut er cand. psych. Lene Marie Steppinge, gruppeanalytiker og godkendt af Dansk Psykolog Forening og Dansk psykiatrisk Selskab som specialist og supervisor i psykoterapi.

Gruppeterapi i Rnaders