Profil
 
Lene Marie Steppinge

Født 1949

Cand. psych. Autoriseret

Godkendt af Dansk Psykologforening, Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab som specialist og supervisor i psykoterrapi

Videreuddannet inden for psykoanalytisk orienteret terapi

Lærer ved Institut for Gruppeanalyse, Århus